en

Kulturmiljöer

Lagom till jul presenterar länsstyrelsen tillsammans med ABM Kulturarv resultatet av ett stort informationsprojekt om länets kulturmiljöer. Med hjälp av text, bilder och kartor ska nu länets invånare och besökare hitta fram till intressanta miljöer och besöksplatser runt om i länet. En broschyr per kommun lyfter fram ett urval av intressanta platser att besöka. Materialet har producerats i samverkan med länets museer, bibliotek och arkiv. För att locka så många som möjligt finns broschyrerna på fyra grundspråk, svenska, engelska, arabiska och persiska. Beroende på kommun finns broschyren dessutom på ryska, amhariska, somaliska, spanska samt franska.

Sammanlagt 60 besöksplatser har valts ut. Fördelat på kommuner: Timrå 6, Sundsvall 12, Ånge 9, Sollefteå 8, Örnsköldsvik 8, Kramfors 8, och Härnösand 9. Utgångspunkten har varit de byggnader, kyrkor och fornlämningar, som länsstyrelsen arbetar med utifrån Kulturminneslagen och de olika kommunernas museer, bibliotek och arkiv.
Här nedan hittar ni foldrarna - kommun för kommun.

Härnösand

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Franska

Kramfors

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Amhariska

Sollefteå

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Spanska

Sundsvall

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Somaliska

Timrå

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Ryska

Ånge

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Spanska

Örnsköldsvik

Svenska - Engelska - Arabiska - Persiska - Franska

Kulturmiljöer