Stora omvälvningar skedde i Europa i början av 1800-talet så även i Västernorrland. Som ett resultat av krig och nya gränsdragningar blev Finland år 1809 ett autonomt storfurstendöme under den ryske tsaren. I och med detta upphörde 600 år av riksgemenskap, då Sverige och Finland varit ett land. Men de folkliga banden bestod och samarbetet mellan Sverige och Finland fann så småningom nya former. 1809 blev dessutom en startpunkt för de bägge ländernas utveckling mot dagens moderna demokratier. I år uppmärksammas dessa händelser runt om i Sverige och Finland, och många samordnas genom projektet Märkesåret. Vi vill gärna försöka skildra glimtar av livet i Västernorrland vid denna tidpunkt och vi gör det här genom att tillgängliggöra arkivmaterial. Hos Landsarkivet i Härnösand finns nämligen massor av spännande material, bl. a olika kungörelser. Kulturarvs IT vid Murberget Länsmuseet Västernorrland har skannat in månatliga kungörelser från landshövdingen daterade 1809, dock fattas kungörelser från maj, juli och november. Genom dessa kungörelser får vi information om tillståndet i Västernorrland för 200 år sedan. De anställda vid Kulturarvs IT har skannat in dokumenten och skrivit av dem. Det kan hända att det finns fel i avskrifterna och hittar ni några får ni gärna kontakta oss så rättar vi till.

Några expempel på objekt i samlingen: Visa alla