Riksarkivet, Landsarkivet i Härnösands Pergament- och pappersbrevsamling
Pergament- och pappersbrevsamlingen består av pergamentsbrev och lösa pappersbrev i original från 1200-talet till 1700-talet. Handlingarna ingår oftast i kyrkans arkiv, främst från Gävleborgs och Västernorrlands län.

 Riksarkivet Landsarkivet i Härnösand

Några expempel på objekt i samlingen: Visa alla